Webáruház       Magunkról       Caruel készítmények       A Caruel csapat       Kapcsolat      

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Általános Szerzõdési és Felhasználási Feltételek


 

A Megrendelõlap Megrendelõ általi elküldésével és annak a Szállító által történõ visszaigazolásával a 17/1999.(II.5.) Korm. rendelet alapján távollévõk közötti szerzõdés jön létre

egyrészrõl

a CARUEL UJLAK KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG (székhely: 1036 Budapest, Bécsi u. 34-36. Adószám: 10718911-2-41. , Cégjegyzékszám: Cg.01-09-161916, a céget nyilvántartó cégbíróság: Fõvárosi Bíróság mint Cégbíróság, ANTSZ engedély száma:18939-2/2008, kamarai tagság: Magyar Gyógyszerész Kamara, továbbiakban: Szállító,

másrészrõl

Megrendelõ, mint Vevõ között az alábbi feltételek szerint:


 

1. A webáruház üzemeltetõje, elérhetõségei

A www.caruelujlakpatika.hu webáruházat a Caruel Ujlak Kft. üzemelteti.

A webáruház mûködésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülõ kérdések esetén a Webáruház munkanapokon 8.00-20.00 óra között az alábbi elérhetõségeinken áll a Megrendelõk rendelkezésére:

Kapcsolattartó személyek:Dr. Dévai Miklós valamint Dr. Boga Balázs

E-mail cím:info@caruelujlakpatika.hu

Telefonszám és fax.: +36-1-2505203

Vevõszolgálati helyiség:1036 Budapest Bécsi út 34-36.

2. Az ÁSZF-re vonatkozó általános szabályok

Jelen ÁSZF nyelve magyar.

Jelen szerzõdés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, késõbbiekben nem kereshetõ vissza, magatartási kódexre nem utal.

3. Gyógyszerkiadás általános szabályai

A rendelés teljesítésekor a Szállító fokozottan ügyel a gyógyszerkiadás szabályainak betartására, különösképpen a 44/2004 sz. ESZCSM rendelet elõírásaira.

A webáruházban felhasználóként regisztrálni, terméket megrendelni kizárólag tizennegyedik életévét betöltött személy jogosult. Megrendelõ a regisztráció során köteles nyilatkozni arról, hogy betöltötte a fenti életkort.

4. Megrendelhetõ termékek köre

A Webáruházban kizárólag Magyarországon törzskönyvezett vény nélkül kapható gyógyszerek, tápszerek, gyógyhatású termékek, homeopátiás komplex és monokomponensû gyógyszerek, illetve egyes kozmetikumok rendelhetõk meg. Az egyes termékek, gyógyszerek adatait (különbözõ típusú árak, betegtájékoztató, dobozkép stb.) a felhasználók megrendelés elõtt megtekinthetik. Ezek feltöltése folyamatban van, hiányos információ esetén kérjük hívjon fel telefonszámunkon (+36-1-2505203) vagy érdeklõdjön email-en bõvebb információért (info@caruelujlakpatika.hu).

5. Megrendelhetõ termékek fogyasztói ára

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben elõírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.


 

6. A termékek megrendelésének módja

6.1. Szabályok a vény nélkül kiadható gyógyszerek és egyéb termékek rendelésére

Webáruházból történõ rendeléshez Megrendelõ elõzetesen regisztrálni köteles. Megrendelõ a regisztráció során kifejezetten nyilatkozik arról, hogy elolvasta és megértette a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A regisztráció menetérõl a haszálati útmutatóban olvashatnak.

Regisztrációt követõen a Megrendelõ a megrendelni kívánt termékek kiválasztásával elektronikus úton elküldi a megrendelését a Szállítónak. A rendelés menetérõl, az esetleges hibák javításáról, szintén a használati útmutatóban olvashatnak.

Megrendelõ a megrendelés elküldését követõen e-mailen automatikus igazolást kap arról, hogy a megrendelése a Szállítóhoz megérkezett. Szállító kijelenti, hogy ezen visszaigazolás nem minõsül a rendelés alapján elküldött ajánlat elfogadásának, csupán azt jelzi, hogy Megrendelõ rendelése beérkezett a Szállító szerverére.

6.2. Megrendelésének szabályai

A Megrendelést Szállító köteles a megrendelés beérkeztét követõ munkanapon 15.00-ig visszaigazolni. A visszaigazolás során köteles tájékoztatni Megrendelõt arról, hogy a megrendelt termék raktáron elérhetõ-e vagy nem érhetõ el.

Amennyiben a megrendelt termék Szállító raktárán elérhetõ, úgy Szállító a megrendelés visszaigazolása során tájékoztatja Megrendelõt errõl a tényrõl. Szállító köteles a raktáron lévõ termékeket a megrendelés visszaigazolását követõ 3 munkanapon belül a Megrendelõ által megjelölt címre eljuttatni. Ha a Megrendelõ által megadott címen nincs, aki átvegye a küldeményt, azt úgy kell tekinteni, hogy a Megrendelõ a megrendeléstõl elállt. A Megrendelõ által kifizetett vételárat és a szállítási költséget a szállító köteles legkésõbb 30 napon a Megrendelõ részére a Megrendelõ által megjelölt bankszámlára visszautalni. Felek kötelesek a szállítás pontos idõpontjának egyeztetése során együtmûködni.

Amennyiben a megrendelt termék Szállító raktárán nem érhetõ el, úgy Szállító a megrendelés visszaigazolásában tájékoztatja Megrendelõt errõl a tényrõl és a szállítás várható idõpontjáról vagy, hogy az esetleges termék nem érhetõ el, így nem lehetséges a szállítása. Amennyiben a megrendelõ a várható szállítási idõt kifejezetten elfogadja, úgy Szállító köteles a terméket az így megjelölt határidõ elõtt Megrendelõ által megjelölt címre eljuttatni, valamint a megrendelés visszaigazolásában foglalt szállítási határidõvel kapcsolatban a Megrendelõ 3 munkanapon belül nem nyilatkozik, felek úgy tekintik, hogy a Megrendelõ a rendelését visszavonta.
 

6.4. Jogfenntartás

Szállító fenntartja a jogot, hogy a már visszaigazolt megrendelések teljesítésétõl részben, vagy teljes egészben elálljon. Részleges teljesítésre kizárólag a megrendelõvel történõ egyeztetést követõen kerülhet sor. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik (pl: a termék beszerezési ideje hosszabb, vagy a termék nem beszerezhetõ), úgy a Szállító köteles haladéktalanul, de lekésõbb az akadály tudomására jutásától számított 3 munkanapon belül Megrendelõt a Megrendelõlapon feltüntetett e-mail vagy telefon útján értesíteni.

Elállás esetén Szállító köteles a bankkártyás fizetéssel teljesített vételárat haladéktalanul, de legkésõbb 30 munkanapon belül a megrendelõ részére a megrendelõ által megjelölt bankszámlaszámra visszautalni.

 

7. Megrendelt termék átvétele, a termékek vételárának/házhoz szállítás díjának megfizetése

7.1 Fizetési módok

- Készpénzes vagy kártyas fizetés a gyógyszertárban történõ személyes átvétel esetében

- Utánvétes fizetés házhozszállításkor, postai utánvétes megrendelés esetében történik. A termék vételára és a postai szállítás egyidejûleg kerül felszámításra

           - Bankkártyás fizetés az átvétel módjának megjelölésével 

Megrendelõ megrendelésének elküldésével egyidejûleg köteles a vételárat és a szállítási költségeket bankkártyás fizetés útján Szállítónak teljesíteni.

Amennyiben a Szállító a megrendelt termékkel kapcsolatban él a 6.4. bekezdés szerinti elállási jogával, vagy amennyiben a megrendelt termék a raktáron nem elérhetõ, és a szállítás várható idõpontját a Megrendelõ nem fogadja el, úgy Szállító köteles a teljes vételárat és a szállítási díjat 30 napon belül a Megrendelõ részére visszautalni.


Itt tájékozódhat az OTP-n keresztüli bankkártyás fizetési feltételekrõl:

 

7.2. A megrendelt termék átvételének lehetséges módja

           - Személyes átvétel:

Megrendelõ jogosult a termékeket személyes átvétellel megrendelni. A termékeket a visszaigazolását követõen 5 munkanap 20.00-ig köteles az alábbi címen átvenni:

CARUEL ÚJLAK PATIKA 1036 Budapest Bécsi út 34-36.

- Posta kiszállítással, Postai utánvétel: a postai díjszabásoknak megfelelõen 2 napon belül kerül kiszállításra

- Házhoz szállítás díja, a csomagok átvételének szabályai

            - Házhoz szállítással az alábbiak szerint:

Kizárólag Budapest területén 10.000ft megrendelés felett 2000.- esetenként

20.000 ft felett a kiszállítás díjmentes

10.000 ft alatt Budapest területén sem tudunk kiszállítást vállalni

A csomagok kézbesítése munkanapokon 8-16 óra közötti idõszakban történik.

A megrendelõ köteles olyan szállítási címet megadni, ahol a fenti idõintervallumban elérhetõ.

7.3 A csomagok árvételének szabályai 

 

A számlát a csomag tartalmazza. A megrendelõ köteles a csomag és a termék sértetlenségét, darabszámát ellenõrizni és az átvételi elismervényt aláírni. Mennyiségi hiány vagy sérült csomagolás, termék esetén a helyszínen jegyzõkönyvben kell rögzíteni a hiányt vagy a hibákat. A nem sértetlen csomagolású terméket a megrendelõ csak saját felelõsségére veheti át.


 

8. Elállás joga

Megrendelõ a termék kézhezvételének napjától számított 8 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat a szerzõdéstõl, ezen jogát azonban csak akkor gyakorolhatja, amennyiben a termékeket bontatlan állapotban vissza tudja szolgáltatni. (A 17/1999. Kormányrendelet értelmében a megrendelõ nem rendelkezik elállási joggal az olyan termékek esetében, amelyek természetüknél fogva nem szolgáltathatók vissza.)

Amennyiben Megrendelõ élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti a megadott elérhetõségek valamelyikén írásban, vagy telefonon.

Írásban történõ elállás esetén azt határidõben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát igazolhatóan a határidõ lejárta elõtt elküldi.

Amennyiben Megrendelõ gyakorolja elállási jogát, köteles a Terméket a Szállítónak visszaszolgáltatni és viselni az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.

Szállító köteles a fogyasztó által kifizetett vételárat haladéktalanul, de legkésõbb az elállást követõ harminc napon belül visszatéríteni.Megrendelõ köteles az elállási jog gyakorlásával egyidejûleg megadni a bankszámlaszámát, melyre a Szállító a vételárat visszautalhatja. Megrendelõ köteles a Szállítóval együttmûködni annak érdekében, hogy Szállító visszafizetési kötelezettségének határidõben eleget tudjon tenno. A Megrendelõ késedelme a Szállító késedelmét kizárja.

9. Egyéb rendelkezések

A fogyasztó esetleges panaszát a cég székhelyén ( 1035 Budapest, Bécsi u. 34-36.) érvényesítheti.

Az itt nem szabályozott kérdésekre az 1959. évi IV. Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévõk között kötött szerzõdésekrõl szóló 17/1999.(II.5.) Korm. számú rendelet, illetve Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai az irányadóak.


 

 Kulcsszavak

Prémium Kozmetikumok ránctalanítás Q-10 érzékeny bőr méregtelenítés korpásodás Arcápolás lúgosító fájdalom Schüssler Homeopátia tusfürdő narancsbőr Allergia lifting reuma szemkarika Kézápolás gold aloe vera
 

Teljes kulcsszó lista rejtve

Saját készítmények Gyógytermék Láz, Fájdalom Arcápolás Testápolás Kézápolás Gyógyhatású készítmények Személyes higénia Megfázás, influenza Kozmetika Allergia Homeopátia Prémium Kozmetikumok Schüssler Caruel Újlak Patika Caruel Patika online patika online gyógyszertár patika webshop patika webáruház gyógyszertár webshop gyógyszertár webáruház ránctalanítás hidratálás érzékeny bőr száraz bőr vízhiányos bőr berpedezett bőr narancsbőr testradír szemkarika visszér reuma gold lifting Q10 szappan tusfürdő aloe vera fájdalom ajakápolás csípés hajhullás korpásodás méregtelenítés Q-10 lúgosító
 
Caruel Újlak Patika          1036 Budapest, Bécsi út 34-36.          06 1 / 250 - 52 - 03          info@caruelujlakpatika.hu
2018. április 19. csütörtök -   Emma napja van - holnap Tivadar napja lesz.